Ча-ча

Ча-ча-ча е ритмичен латиноамерикански танц, който става популярен през 40-те години на миналия век и е разновидност на мамбо. Основната стъпка се нарича шасе (chasse). При танцуване се брои на ча-ча раз-два-три... Танцът се играе от двойка (кавалер и дама). Танцува се насечено, а пръстите и възглавничките на краката сякаш пробиват пода.
И да допълня нещичко.. повечето танцьори, дори треньори правят грубата грешка и при броене броят: раз, два, три ча-ча-ча... така нарушават такта и хората си създават грешно мнение за самия танц, защото по този начин се бърка бързината! Брои се ето така: два, три ча-ча-ча !!!