Румба

Румба е най-бавният танц сред латиноамериканските танци, наричан „танцът на любовта“. По време на танца партньорите извършват хактерни, сложни, но и много красиви фигури и стойки. В състезателните танци румба се смята за почивката между другите ритмични латиноамерикански танци.Танцува се винаги трети подред. На музиката се брои: два-три-четири-раз, "раз" се пропуска,като стъпка,той служи за "удължаване" на самия танц,което води до усещане за продължителност,нежност и пълнота в движенията.